24. december

Juleaftensdag afholdes den traditionsrige og smukke mindehøjtidelighed for
frihedskæmpere dræbt af tyskerne under besættelsen.

Siden julen 1949 har Modstandssammenslutningerne og Hjemmeværnet gen-
nemført en mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen, juleaftensdag. De seneste år har Frihedskampens Mindefond i samarbejde med Hjemmeværnet stået som arrangør af denne højtidelighed.

Arrangementet starter kl. 16.00 i Mindelunden på Tuborgvej 33, 2900 Hellerup.

Hjemmeværnssoldaterne tænder lys og lægger blomster på gravene for de faldne fri-
hedskæmpere. Ved Mindemuren står Hjemmeværnet æresvagt med fakler.

Studentersangerne indleder højtideligheden med at synge ”Alle træer står så stille”, og derefter holdes der juletalen.

Efter kransenedlæggelse ved monumentet vil der blive bedt ”Fader Vor”, hvor-
efter Studentersangerne synger ”Guds fred med vore døde” og afslutter med fællessang, ”Altid frejdig når du går”. Hele mindehøjtideligheden slutter kl.
16.30.

 

http://www.mindelunden-juleaften.dk