Frihedskampens Mindefond

Fondens navn, hjemsted, formål og ledelse

1.1 Fondens navn er: ”Frihedskampens Frednings- og Mindefond – i daglig tale
”Frihedskampens Mindefond”.

1.2 Fondens hjemsted er Gentofte.

1.3 Fondens formål er:

a) At værne om frihedskampens bedste traditioner og bevare
mindet om de faldne under Danmarks Frihedskamp 1940-45,
herunder orientere om Danmarks frihedskamp og
besættelsen 1940-45 gennem informationsvirksomhed samt
ved udgivelse og distribution af bøger, blade, artikler mv. og
ved støtte til forskningsarbejde om frihedskampen.

b) At bibringe de kommende generationer viljen til forsvar for
Danmarks frihed.

c) At medvirke til at bevare frihedskampens grave og
mindesmærker i ind- og udland for eftertiden.

d) At lægge kranse og blomster på mærkedage, samt deltage i
mindearrangementer eventuelt som arrangør.

e) At samarbejde med organisationer i andre lande, der arbejder med samme
formål.

f) At repræsentere den danske modstandsbevægelse i ind- og udland
efter Foreningen Frihedskampens Veteraners ophør.

1.4 Ledelsen:

Fondens ledes af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de

forskellige organisationer, der deltog i Frihedskampen under 2. Verdenskrig.